Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπηρεσιών που στεγάζονται στα δημοτικά καταστήματα Βουκολιών και Κολυμβαρίου έχουν αλλάξει λόγω ένταξης τους στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις».

Η ένταξη στο δίκτυο «Σύζευξις» στοχεύει τόσο στην  αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών  μέσω της παροχής προηγμένων υπηρεσιών.

Τα  τηλέφωνα που ισχύουν είναι:

Α. Δημοτική Ενότητα Βουκολιών

Τηλεφωνικό Κέντρο

2824 3 40010

Ταμείο- Γραφείο Αλλοδαπών

2824 3 40011

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

2824 3 40012

ΚΕΔΗΠ (Γρ. Δακοκτονίας)

2824 3 40023

Γραφείο Αντίδημάρχου

2824 3 40013

ΚΕΠ

2824 3 40024

Fax

2824 0 83124

(παραμένει το ισχύον)

Β. Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

2824 3 40100

Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο

2824 3 40104

Ταμείο

2824 3 40108

Γρ. Αντιδημάρχου

2824 3 40109

Fax

2824 0 22474

(παραμένει το ισχύον)