Μετακομίζει η Δημοτική Αστυνομία Χανίων. Για το λόγο αυτό, από την Παρασκευή ως και την Δευτέρα 24 του μήνα, η εν λόγω υπηρεσία δεν θα λειτουργεί.

Η υπηρεσία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά στο κτίριο του νέου Δημαρχείου Σούδας.

Στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στην οδό Κυδωνίας 29, θα παραμείνουν οι Υπηρεσίες: 

Τμήμα Διοίκησης: Γραφείο Χορηγήσεων αδειών. Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης: Γραφείο Κυκλοφορίας και Στάθμευσης, Γραφείο Φύλαξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28213 41650.