Για τα προβλήματα στην ολοκλήρωση έργου «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου, Δήμου Βιάννου» απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός στην απάντησή του: «Το έργο με τίτλο «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου, Δήμου Βιάννου» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), Μέτρο 322, στις 16-2-2012, ενώ η προέγκριση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βιάννου και του αναδόχου του έργου δόθηκε στις 10/1/2013».

Το εν λόγω έργο είναι προϋπολογισμού 562.533,49€ εκ των οποίων τα 343.008,23 είναι με Κοινοτική Συμμετοχή, ενώ το ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με το ποσό των 219.525,26€.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι «αν και η σύμβαση υπογράφηκε στις 31 Ιανουαρίου 2013, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώθηκε για την υπογραφή της στις 31 Μαρτίου 2013 και ενώ είχαν δοθεί οι σχετικές προβλέψεις ανά έργο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης «αν και οι προβλέψεις της εν λόγω ΣΑΕ για το 2013 είναι περιορισμένες, μόλις υποβάλλεται λογαριασμός για ένα έργο –όταν δηλαδή αποδεικνύεται ότι έχει αρχίσει η υλοποίησή του- υπάρχει δυνατότητα να γίνεται τροποποίηση των προβλέψεων για το έτος και να εγκρίνονται περισσότερες πιστώσεις από το ΠΔΕ ανάλογα με το ύψος των εντολών πληρωμής».