Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι παρατείνεται έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του “Δημοτικού Λαχανόκηπου”.

Ο «Δημοτικός Λαχανόκηπος» βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σούδας, περιοχή Γρίμπιλας. Περιλαμβάνει 100 αγροτεμάχια των περίπου 50 τ.μ. τα οποία θα διατεθούν δωρεάν στους ωφελούμενους για την καλλιέργεια λαχανοκομικών, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτιση τους.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή άδεια μόνιμης διαμονής (μπλε κάρτα).
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η, κλπ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9.
Κατά περίπτωση: (Αναπηρία, ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (Γραφείο Διαμεσολάβησης) που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται έως την Τετάρτη 31/7/2013. Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 9:00- 13:00

Τηλέφωνα: Γραφείο Αντιδημάρχου: 28213 41626
Κοινωνική υπηρεσία: 28213 41691
Γραφείο Διαμεσολάβησης: 28213 41689

(φωτο αρχείου)