Χωρίς πρόσβαση σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες έχουν μείνει όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας καθώς δεν έχουν πληρωθεί οι συνδρομές στους εκδοτικούς οίκους.

Την σημαντική αυτή έλλειψη επισημαίνει το ΔΣ του συλλόγου μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου με ανοικτή επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο και με αίτημα την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των συνδρομών στα επιστημονικά περιοδικά της HEAL-link.

Στην επιστολή μάλιστα επισημαίνεται ότι ενώ το Πολυτεχνείο έχει σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της έρευνας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, παρακωλύεται η ερευνητική προσπάθεια των επιστημόνων του καθώς ένα σημαντικό εργαλείο της ερευνητικής διαδικασίας, περικόπτεται.

Η επιστολή των μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου εχει ως εξης:

Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου
Χανιά 22 Ιουλίου 2013
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, [email protected]

Θέμα: Αίτημα αποκατάστασης της χρηματοδότησης των συνδρομών στα επιστημονικά περιοδικά της HEAL-link

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προαγωγή της έρευνας.

Εντούτοις, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, αφού δεν έχουν πληρωθεί οι συνδρομές στους εκδοτικούς οίκους.

Ως συνέπεια, η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων υποβαθμίζεται σημαντικά, καθώς το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αλλά και οι φοιτητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να μετέχουν στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις.

Παράλληλα, υποσκάπτεται η συνέχιση της εκτέλεσης των διεθνών και εθνικών ερευνητικών έργων που έχουν αναλάβει τα Πανεπιστήμια, όπου απασχολούνται εκατοντάδες νέοι ερευνητές και από τα οποία θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι παραγωγικοί τομείς της χώρας και το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα, διακρίσεις όπως αυτή του Πολυτεχνείου Κρήτης, που αναδείχθηκε πρόσφατα στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας ως προς την απήχηση των δημοσιεύσεων του, με επίδοση που υπερβαίνει κατά πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο, δεν θα μπορούν να έχουν συνέχεια υπ’ αυτές τις συνθήκες.

Απευθύνουμε έκκληση σε εσάς, να αναλάβετε άμεσα την σχετική πρωτοβουλία ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και να συνεχίσουμε το έργο στο οποίο έχουμε ταχθεί ως Δημόσιοι Λειτουργοί.

Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πέτρος Γκίκας (Πρόεδρος)
Αλέξιος Τζομπανάκης (Αντιπρόεδρος)
Δάφνη Μανουσάκη (Γραμματέας)
Ευτύχης Κουτρούλης (Ταμίας)
Μιχάλης Φραγκομιχελάκης (Μέλος)


Κοινοποίηση:
Καθηγητή Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, [email protected]
Καθηγητή Νικόλαο Μήτρου, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), [email protected]
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ