Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης με αφορμή τις παρατηρήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.

Στο σχετικό σημείωμα το υπουργείο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η δυνατότητα να λειτουργούν τις Κυριακές μόνο τα μικρά (έως 250 τ.μ.) καταστήματα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς συνδέεται με την ανάκαμψη της οικονομίας.

Αναφορικά με πληροφορίες για αλλαγές στο νομοσχέδιο πριν την ψήφισή του, πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι οι τελικές θέσεις θα διατυπωθούν στη Βουλή.

Πιο αναλυτικά, το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:

- Σε περίπτωση που ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος στην περίπτωση των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, δεν αποφασίσουν εντός του τριμήνου που τίθεται από το νόμο, δεν θα μπορούν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα όλες τις Κυριακές, αλλά μόνο όσα είναι μικρότερα των 250 τ.μ. και δεν ανήκουν σε αλυσίδες, εμπορικά κέντρα κλπ.

- Η επιλογή να μπορούν να ανοίγουν μέχρι και 45 Κυριακές το χρόνο μόνο τα μικρά καταστήματα, δηλαδή όσα δεν υπερβαίνουν το συνολικό εμβαδό των 250 τ.μ. και δεν ανήκουν σε εμπορικά κέντρα, αλυσίδες, εκπτωτικά χωριά, shops-in-a-shop, ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επισημαίνουν και οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ, οι οποίες μαστίζονται στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Είναι σαφές ότι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάκαμψη της οικονομίας.

- Τέλος, η δυνατότητα του αντιπεριφερειάρχη ή του δημάρχου να αποφασίσει για τις Κυριακές που θα μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα στο χώρο ευθύνης του υλοποιεί την επιλογή της κυβέρνησης να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ανάγκες, οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι ανόμοιες, πχ αλλού ανθεί ο χειμερινός και αλλού ο θερινός τουρισμός, υπάρχουν τοπικά πανηγύρια κλπ, επομένως δε μπορεί να γίνει λόγος για ανόμοια μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων.