Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, των υπόχρεων των οποίων ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) λήγει σε 1 και 2, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους εξέπνεε σήμερα, Δευτέρα.

Υπενθυμίζονται οι προθεσμίες για τους υπόλοιπους φορολογούμενους:

Για τα ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013,
Για το ψηφίο: 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013.