Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, επανακαθορίζονται τα όρια της περιμετρικής ζώνης, μέσα στην οποία θα εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και στα οποία θα γίνεται αλλαγή στο τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα), για τα ταξί που έχουν έδρα το Δήμο Ρεθύμνης. Τα νέα διευρυμένα όρια που θα ισχύουν από 1-9-2013 έχουν ως εξής:

. Προς τα δυτικά μέχρι τον κόμβο Ατσιποπούλου. Το προηγούμενο όριο ήταν στην εί-σοδο του Στρατοπέδου.

. Προς τα νότια μέχρι τα σημεία συνάντησης της Νέας Εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων με τις οδούς νότιας κατεύθυνσης, με εξαίρεση την έξοδο προς Γάλλου, όπου το όριο της περιμετρικής ζώνης καθορίζεται στην είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανεπι-στημίου Κρήτης. Τα προηγούμενα όρια ήταν στην είσοδο του στρατοπέδου και στα Γραφεία του ΙΚΑ στο Μασταμπά.

. Προς τα ανατολικά στο νέο κόμβο πλησίον της ταβέρνας «Ζήσης». Το προηγούμενο όριο ήταν στη διακλάδωση προς Αμάρι στα Μισσίρια.