Ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφάλειας που συναντάμε σε ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα, είναι το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας.

Ανεξάρτητα πώς το ονομάζει η κάθε εταιρεία (ESP, ΕSC, DSC, VDC, VSA, M-ASC κλπ.), τα συστήματα αυτά επεμβαίνουν είτε στους τροχούς, είτε στη μονάδα εγκεφάλου, φρενάροντας ή «κόβοντας» ισχύ μέσω της χαρτογράφησης του κινητήρα, όταν διαγνώσουν ολίσθηση των τροχών.


Οδηγώντας με ενεργοποιημένο το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας

Ουσιαστικά το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας επεμβαίνει όποτε διαγνώσει ολίσθηση. Έτσι, ανάλογα με τη μετάδοση της κίνησης επεμβαίνει, μειώνοντας τη δύναμη των τροχών, αποτρέποντας την υποστροφή/υπερστροφή που διαφορετικά θα εκδηλωνόταν.

Ο οδηγός, αν θελήσει να κινηθεί γρήγορα, θα πρέπει να οδηγεί με καθαρές γραμμές, αποφεύγοντας τα «στραμπουλήγματα» που προκαλούνται από απότομες μεταφορές φορτίου και τιμονιές.

Τα σύγχρονα συστήματα είναι αρκετά διακριτικά στη λειτουργία τους και, αντίθετα με το παρελθόν, επεμβαίνουν στιγμιαία και όχι σε όλη τη διάρκεια της στροφής, δίδοντας στον οδηγό την ευκαιρία να συνεχίσει να πιέζει γκάζι.

Ανάλογα με την ταχύτητα εισόδου όμως, όσο πιο έντονη είναι η εμπλοκή τους σε περίπτωση ολίσθησης και η πλήρης ανικανότητα του οδηγού να διορθώσει με γκάζι, τόσο μειώνονται τα περιθώρια για γρήγορη οδήγηση.


Οδηγώντας με απενεργοποιημένο το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας

Στα περισσότερα αυτοκίνητα το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά βούληση του οδηγού. Ο λόγος είναι για να μην του στερεί το δικαίωμα της επιλογής.

Έτσι, σε ιδιαίτερα σπορ αυτοκίνητα είναι απαραίτητο να απενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά δεσμά, αφήνοντας τον οδηγό να «μάθει» από τη γρήγορη οδήγηση.

Σε αρκετά αυτοκίνητα δε, αυτά τα συστήματα, ακόμη και μετά την απενεργοποίησή τους, επεμβαίνουν σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις, διορθώνοντας την πορεία.

Αν θελήσετε να κινηθείτε γρήγορα με απενεργοποιημένο το σύστημα ευστάθειας, οποιαδήποτε τάση ολίσθησης θα χρειαστεί να την διορθώσετε εσείς είτε με μείωση της πίεσης του πεντάλ του γκαζιού (σε υποστροφή), είτε με ανάποδο τιμόνι (σε υπερστροφή).


Συμπέρασμα

Αναμφισβήτητα, τα συστήματα ελέγχου της ευστάθειας επιτρέπουν στον οδηγό να κινηθεί εξίσου γρήγορα, όπως και όταν δεν υπάρχουν. Υπό προϋποθέσεις επιτρέπουν και την πιο γρήγορη κίνηση (π.χ. σε ιδιαίτερα ολισθηρό οδόστρωμα).

Για να κινηθεί γρήγορα κανείς, χρειάζεται ν ακολουθεί πιστά τις γραμμές και να προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του συστήματος. Αν κάτι στερούν, είναι το θέαμα ή το «παιχνίδι» με τους νόμους της φυσικής. Ωστόσο, εκείνα δεν έχουν καμία σχέση με τη γρήγορη οδήγηση.

autotriti.gr