Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων των μελών της ΕΑΣ Ηρακλείου διαπίστωσε ότι το σύνολο των παραγωγών της υπέβαλλαν την αίτησή τους και φέτος μέσα από την οργάνωση.

Όμως αρκετοί παραγωγοί λόγω άγνοιας ή αμέλειας δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία της ενεργοποίησης με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί μεγάλο ποσό τουλάχιστον 2.5 εκ. ευρώ από τις τσέπες των παραγωγών, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται ο κλάδος της αγροτικής οικονομίας.


Οι παραγωγοί καλούνται να προσέλθουν το αργότερο έως την Παρασκευή 02/08/2013 στο Τμήμα Επιδοτήσεων της ΕΑΣ Ηρακλείου προσκομίζοντας

α) Φωτοτυπία ταυτότητας

β) Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας (ΙΒΑΝ)

γ) Ε9 και κατά περίπτωση ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό τίτλο

δ) ΑΜΚΑ και

ε) βιβλιάριο ΟΓΑ (αν υπάρχει).

Για τους κτηνοτρόφους απαιτείται το μητρώο παλαιό και νέο ενημερωμένο, η άδεια μετακίνησης και η βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810378136, 2810378174, 2810378142