Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και ελέγχου, εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βρίσκεται η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από την "Αλληλεγγύη Κρήτης", προκειμένου να εγκριθεί η ολοκλήρωση του προγράμματος και η εκταμίευση της τελευταίας δόσης που αφορά την αποπληρωμή των ημερομισθίων όσων εργάστηκαν στο Β΄ πεντάμηνο των προγραμμάτων ΚΟΧ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περαίωσης, είναι η πλέον ευαίσθητη & χρονοβόρα φάση από την έναρξη του προγράμματος και αποτελεί κοινή πρακτική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Σε αυτήν ελέγχεται και τεκμηριώνεται το σύνολο των 217.000 ημερομισθίων που εργάστηκαν οι ωφελούμενοι στο Α΄ & Β΄ πεντάμηνο, το φυσικό αντικείμενο των 400 δράσεων που υλοποιήθηκαν στους 21 φορείς των δύο Νομών, προκειμένου να εγγραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας η τροποποίηση του προϋπολογισμού και να "συμφωνήσει" στο πραγματικό ύψος άμεσων και έμμεσων δαπανών του προγράμματος.

Εκ μέρους των στελεχών του Υπουργείου, όπως γνωρίζουμε από την συνεχή επαφή μας, καταβάλλεται τιτάνιος αγώνας, ώστε να τελεσφορήσει το συντομότερο αυτή η διαδικασία.

Γνωρίζουμε καλύτερα από το καθένα, ότι οι 450 περίπου εργαζόμενοι του Β΄ πενταμήνου των προγραμμάτων ΚΟΧ, αγωνιούν, ανυπομονούν και αγανακτούν για την είσπραξη της αποπληρωμής τους, που τόση ανάγκη την έχουν.

Συμμεριζόμαστε και συμπαραστεκόμαστε στην δύσκολη οικονομική τους κατάσταση.

Τα στελέχη της "Αλληλεγγύη Κρήτης" βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό, για την χρονική συντόμευση της εκταμίευσης και πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων με το ποσό της αποπληρωμής τους όπως ακριβώς έγινε και με την εξόφληση των 1200 εργαζομένων του Α´ πενταμήνου ήδη από τον περασμένο Μάρτιο.