Για την απαλλοτρίωση του Φρουρίου «Κουλέ» Μαργαρικαρίου και στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, απαντά ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, δεδομένου ότι χρήζει άμεσων παρεμβάσεων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Στο Μαργαρικάρι του Δήμου Φαιστού, του Νομού Ηρακλείου, υπάρχει το γνωστό ιστορικό φρούριο με την ονομασία «Κουλές» το οποίο χρονολογείται την περίοδο της Τουρκοκρατίας και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό διατηρητέο μνημείο τόσο για την αρχιτεκτονική δομή του, όσο για τον ιστορικό πλούτο που συνδέεται με την Τουρκοκρατούμενη Κρήτη.

Το εν λόγω ιστορικό μνημείο χρήζει άμεσης αναστήλωσης και φροντίδας από την αρχαιολογική υπηρεσία καθότι αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας, ενώ παράλληλα είναι αναγκαία η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Ωστόσο, το εν λόγω φρούριο είναι ιδιόκτητο, αφού είχε πωληθεί από την Κρητική Πολιτεία σε ιδιώτη.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Ανδριανός: «με την από 5.3.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, κηρύχθηκε αναγκαστική η απαλλοτρίωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 733,11τ.μ. στη θέση «Μαργαρικάρι» του Δήμου Φαιστού για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη ενός μοναδικού οχυρωματικού έργου της οθωμανικής περιόδου (18ος -19ος αιώνας).

Η Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως του ανωτέρω ακινήτου, διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στο Υποθηκοφυλακείο Βόρρων Δ. Φαιστού για τη σημείωση της Απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και την έκδοση του πιστοποιητικού μεταγραφής».

Τέλος, επισημαίνει ότι: «μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων για την έγκριση και παρακατάθεση της σχετικής αποζημίωσης».