Χρειάστηκε ένα εξώδικο από το Δήμο Χερσονήσου και η συντονισμένη αντίδραση των κατοίκων ώστε να βρεθεί τελικά οριστική λύση στο θέμα της σύνδεσης του δρόμου προς την Επισκοπή με τον ΒΟΑΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνέχεια της από 18/7/2013 Εξώδικης Δήλωσης-Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης που απέστειλε ο Δήμος Χερσονήσου, ανταποκρίθηκε άμεσα και με Α.Π. ΔΜΕΟ/2514/22.7.2013 δίδει συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα της σύνδεσης του επαρχιακού δρόμου Επισκοπής από Ηράκλειο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Επισκοπής και Γουβών του Δήμου μας.

Αναλυτικά όπως αναφέρετε στην απόφαση του Υπουργειου