Το τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι το αποτέλεσμα φλεγμονής στην περιοχή του κόκκυγα. Η οξεία φλεγμονή στην περιοχή ονομάζεται απόστημα κύστης του κόκκυγα και χρήζει διάνοιξης και αντιβιωτικής αγωγής.

Η κύστη του κόκκυγα είναι συχνότερη σε παχυσάρκους, νεαρούς άνδρες, με αυξημένη τριχοφυΐα και καθιστική ζωή.

Συνήθως δημιουργείται από διείσδυση τριχών στο δέρμα της περιοχής αλλά μπορεί και να οφείλεται σε υπολειματική κύστη από την εμβρυϊκή ζωή.

Τα συμπτώματα στην αρχική της εμφάνιση είναι πόνος, ερυθρότητα και διόγκωση της περιοχής με συνοδό πυρετό και κακουχία.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ αποστήματος το οποίο χρήζει άμεσης διάνοιξης. Μετά την διάνοιξη και την πάροδο τουλάχιστον 20 ημερών συνιστάται η ριζική αντιμετώπιση της κύστης.

Σε παραμελλειμένες, χρόνιες καταστάσεις δημιουργούνται πολλαπλά συρίγγια τα οποία οροροούν ή πυοροούν συνεχώς.

Η αντιμετώπιση της κύστης γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και αφορά στην εκτομή της κύστης μετά των συριγγίων.

Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι τρεις:

- Κλειστή μέθοδος που αφορά στην αφαίρεση της κύστης και τη συρραφή του τραύματος

- Ημίκλειστη μέθοδος που αφορά στην αφαίρεση της κύστης και τη μερική σύγκλειση του τραύματος

- Ανοιχτή μέθοδος που αφορά στην αφαίρεση της κύστης και την τοποθέτηση γαζών στο τραύμα. Χρειάζονται αλλαγές ανά 2ήμερο για τις πρώτες 10 – 15 ημέρες και στη συνέχεια παρακολούθηση μια φορά την εβδομάδα έως την πλήρη επούλωση.

Η ανοιχτή μέθοδος δείχνει να κερδίζει εδάφη έναντι των δύο άλλων διότι έχει τα μικρότερα ποσοστά υποτροπής (<2%)

medicaltime.gr / Ευθύμιος Κουμεντάκης, Γενικός Χειρουργός