Ένα έργο πρωτοποριακό και πιλοτικό για όλη την Ελλάδα, στον τομέα του, πρόκειται να κατασκευαστεί στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, στη μεγαλύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή του νομού Ρεθύμνου.

Πρόκειται για τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ίσως να φτάσει και τα 200 εκ. ενώ τα οφέλη που θα προκύψουν για την κατασκευάστρια εταιρεία, που ουσιαστικά θα πουλάει ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ, υπολογίζονται ότι θα είναι τεράστια και τέτοια που η απόσβεση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια ενώ προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη και για το Ρέθυμνο που φαίνεται όμως ότι είναι συζητήσιμα.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΟΑΔΥΚ ο οποίος και προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό, που ήταν διεθνής και προσέλκυσε το ενδιαφέρον τριών εταιρειών, ωστόσο μόνο μια, η ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε φάκελο, στην καθορισμένη ημερομηνία λήξης προθεσμίας, της οποίας η οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστεί σήμερα και θα έρθει σε γνώση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης η οποία και θα κρίνει αν κηρύξει γόνιμο τον διαγωνισμό.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ιδιαίτερης αναπτυξιακής και οικονομικής σημασίας για το Ρέθυμνο και ιδιαίτερα για την περιοχή Αμαρίου υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τύχει ευρείας πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για την κατασκευή του και επιπλέον ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα ισχυρά ανταποδοτικά οφέλη για το σύνολο του νομού του οποίου την πλέον πλουτοπαραγωγική περιοχή θα εκμεταλλεύεται η εταιρεία.

Ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ 3851/2010) καθορίζει το ειδικό τέλος του 3% που θα αποδίδεται από την εταιρεία στους ΟΤΑ στα όρια των οποίων θα γίνουν υποδομές για το έργο, ωστόσο ως νομός το Ρέθυμνο θα χάσει από το παραπάνω ποσοστό μερίδιο που θα πάει στην άλλη άκρη της Κρήτης, στη Σητεία Λασιθίου, καθώς η ΤΕΡΝΑ εκεί προγραμματίζει να κατασκευάσει το αιολικό πάρκο που απαιτείται για τη λειτουργία του υβριδικού σταθμού, αφού έχει επιλεχθεί ως περιοχή που διαθέτει ικανό αιολικό δυναμικό, τέτοιο που στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει.

Είναι άγνωστο αν η οικονομική προσφορά της εταιρείας που ανοίγει σήμερα περιλαμβάνει περαιτέρω αντισταθμιστικά οφέλη, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει τέτοια απαίτηση από πλευράς του ΟΑΔΥΚ για τον ίδιο τον Οργανισμό, ωστόσο οι θεσμικοί εκπρόσωποι του νομού φέρονται να προτίθενται στο διάστημα που θα ακολουθήσει, και πριν ο φορέας του έργου καταλήξει στην απόφαση για την τύχη της προσφοράς της εταιρείας, να θέσουν ζήτημα επιπλέον αντισταθμιστικών ωφελειών για το νομό.

Να επισημανθεί πάντως ότι για την κατασκευή του έργου προβλέπεται να απασχοληθούν περίπου 400 εργαζόμενοι ενώ στο Αμάρι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 80 μόνιμες θέσεις εργασίας.

rethnea.gr