Συνάντηση με τον Μ. Βουράκη, τον εκπρόσωπο της ομάδας των μελετητών που εκπονούν την οριστική μελέτη ανάπλασης και αξιοποίησης της Αμμουδάρας (και οι οποίοι είχαν λάβει την πρώτη θέση στον αντίστοιχο πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό) είχε ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από τους μελετητές η πρόοδος των οριστικών μελετών και συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με την υλοποίησή τους.

Στη συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα τεύχη δημοπράτησης, οι προμετρήσεις, οι προϋπολογισμοί, οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι αδειοδοτήσεις και τα σχέδια για ανάπτυξη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, των χώρων αθλοπαιδιών και αναψυχής, τις μαρίνας, του θεάτρου, των θεματικών πάρκων, των χώρων στάθμευσης, των πολλών εξειδικευμένων παρεμβάσεων, καθώς και οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Καλύπτει δε ολόκληρη την περιοχή από τον Ξηροπόταμο, μέχρι το ξενοδοχείο Apollonia, μήκους περίπου 5,5 χιλιομέτρων.