Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ότι :

Με την 5088/78186/25-06-2013 Υπουργική Απόφαση ΥπΑΑΤ (ΦΕΚ 1680/Β/09-07-2013) ρυθμίζεται η Αλιεία Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών (ξιφία, κόκκινου τόνου και μακρύπτερου τόνου) σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και ορίζονται: οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αδειών αλιείας, η διαδικασία χορήγησης έγκρισης ειδικών αδειών αλίευσης, οι περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι κυρώσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ:

• Η αλιεία τόνου (Thunnus thynnus), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) διενεργείται στα εθνικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου μόνο από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας, που διαθέτουν: α) «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους) και β) «Άδεια Αλίευσης» μεγάλων πελαγικών ειδών (ειδική άδεια αλιείας).

• Απαγορεύεται η στοχευόμενη αλιεία (αλιεία με σκοπό τη σύλληψη του συγκεκριμένου είδους) των ειδών τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε σκάφος εάν αυτό δεν διαθέτει ειδική άδεια αλίείας.

Ενημερώνουμε τους Πλοιοκτήτες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών, ότι για την χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφίας, κόκκινος τόνος και μακρύπτερος τόνος) για το έτος 2014, οι διαδικασίες ξεκινούν άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα πρέπει να προσέλθουν για να υποβάλλουν τις αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μέχρι Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών που επιθυμούν να ψαρεύουν ξιφία, τόνο και μακρύπτερο τόνο μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Tηλ. 2821346653-4, Fax 2821346651 e-mail [email protected]