Από εδώ και στο εξής όσοι υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις των πόλιτών θα τιμωρούνται. Αυτό τονίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του Ταμείου, με αφορμή καταγγελίες πολιτών, που τόνιζαν ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τηλεφωνικά.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η τηλεφωνική πληροφόρηση των πολιτών κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη, λόγω των σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο ασφαλιστικό σύστημα τα τελευταία χρόνια.

«Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή όλων των υπαλλήλων να απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις, επειδή είναι ένας ταχύς τρόπος εξυπηρέτησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των πολιτών στις Υπηρεσίες μας», προστίθεται στην εγκύκλιο του Ταμείου.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι από εδώ και στο εξής θα ελέγχονται όλες οι καταγγελίες και θα αποδίδονται οι ευθύνες εκεί που προκύπτει ότι υπάρχουν.

«Επειδή η άρνηση παροχής πληροφόρησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιβ΄ του Ν.3528/2007 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4057/2012), σας γνωρίζουμε ότι εφεξής θα εξετάζονται όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στη Διοίκηση και θα αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες», τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία καταλήγει ως εξής:«Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων καθίστανται υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της αδυναμίας τηλεφωνικής επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες μας».

iefimerida.gr