Στο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής και έπειτα από την πολύ σημαντική Διεθνή Διάκριση που απέσπασε ο Δήμος Φαιστού για τη πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, έρχεται να προστεθεί άλλη μια δράση προς την κατεύθυνση αυτή.

Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση στους άξονες ΑΠ 2, 3 και 4 του ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" με εγκεκριμένος προϋπολογισμός (€) 123.615,00

Σκοπός της προμήθειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, καθώς τα LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός), λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τα οφέλη που υπάρχουν με την χρήση των λαμπτήρων LED είναι πολλαπλά:

1. Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.

2. Μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας.

3. Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.

4. Εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία.

5. Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.

Στη συνέχεια δίνεται ένας συγκριτικός πίνακας κατανάλωσης ενέργειας καθώς και το
οικονομικό όφελος που προκύπτει για το Δήμο Φαιστού από την εν λόγω προμήθεια για χρονικό διάστημα λειτουργίας 50.000 ωρών που ισοδυναμεί με την ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδων LED.

Το ποσό που προκύπτει (304.360,00 €) μας δείχνει μόνο το όφελος που θα προκύψει από την διαφορά κατανάλωσης ρεύματος. Για παράδειγμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάγιες δαπάνες συντήρησης των συμβατικών (παλαιών) φωτιστικών όπως μέρος αυτών φαίνεται παρακάτω:

Κόστος λαμπτήρων με διάρκεια ζωής 2.000 έως 3.000 ώρες ανά λαμπτήρα Νατρίου, θα χρειαστούν 21.200 τεμάχια στο χρονικό διάστημα των 50.000 ωρών, συνολικής αξίας 200.000 € περίπου.

Κόστος starters-ντουί με διάρκεια ζωής 10.000-12.000 ώρες, θα χρειαστούν περίπου
8.480 τεμάχια στις 50.000 ώρες, συνολικής αξίας 252.000 € περίπου.

Κόστος αντικατάστασης σώματος του συμβατικού φωτιστικού με μέγιστη διάρκεια ζωής 20.000 ώρες λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά την λειτουργία τους
(250-350 βαθμούς Κελσίου), θα χρειαστούν περίπου 240 τεμάχια στις 50.000 ώρες,
συνολικής αξίας 36.000 € περίπου.

Κόστος αντικατάστασης των παραπάνω υλικών (Όχημα καλαθοφόρο - Οδηγός -
Ηλεκτρολόγος με maximum ρυθμό αντικατάστασης 20-30 υλικά το 8ωρο) για τη
διάρκεια των 50.000 ωρών (10-12 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 1.496.000 € περίπου

Κόστος τήρησης αποθήκης αναλωσίμων υλικών από τον Δήμο, καθώς και η απαίτηση ρευστότητας για την αγορά αυτών σε ετήσια βάση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό όφελος για τον Δήμο Φαιστού μετά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται στο ποσό των 2.288.360,00 € περίπου στις 50.000 ώρες λειτουργίας (12 έτη, όση δηλαδή είναι και η ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδων LED).

Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς θέτονται οι βάσεις ώστε ο Δήμος Φαιστού να είναι πρωτοστάτης στις εξελίξεις για τη βιώσιμη ενέργεια.

Προχωρήσαμε μπροστά ως Δημοτική Αρχή σ’ ένα περιβάλλον δύσκολο και συνεχίζουμε σε όλες τις εκφάνσεις των δράσεων μας να θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα ζητήματα για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση του οικιστικού ιστού και του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Φαιστού είναι παρόν σε όλες τις προσκλήσεις μιας και η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Οι τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο μπορούν, αλλά και πρέπει, να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα και σ' όλες τις συναφείς δραστηριότητες, δήλωσε σχετικά η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη.