Η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφερείας Κρήτης θα βρίσκεται στο Εργατικό κέντρο Ηρακλείου στις 6 & 7 Αυγούστου 2013 και ώρες 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι. 

H Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας έχει την δυνατότητα να εξετάζει 20 γυναίκες ημερησίως. 

Για την επιλογή των γυναικών που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μαστογραφία, κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

• Ηλικία: 40-70 ετών

• Οικογενειακό ιστορικό που αφορά κυρίως το μαστό

• Αποκλείονται οι γυναίκες α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή β) μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών γ)Γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.