Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης προσχώρησε σήμερα στη διακοπή εργασιών και σφράγιση γυμναστηρίου στην πόλη του Ρεθύμνου, καθώς λειτουργούσε χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφορικά στην άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου.

Σε έλεγχο που διενήργησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας στο συγκεκριμένο κτίριο.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομίσθηκαν στην Υπηρεσία εντός της προθεσμίας, που είχε οριστεί με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η διακοπή εργασιών και η σφράγιση του γυμναστηρίου.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και η αρμόδια επιτροπή ελέγχου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων της πόλης και προχωρεί σε πρώτη φάση σε συστάσεις προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας βάσει της νομοθεσίας, διαφορετικά θα ακολουθήσει η άμεση διακοπή των εργασιών και σφράγιση των επιχειρήσεών τους.