Απο το " Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες"

Μέχρι το "Η Ελλάδα ανήκει στους Επενδυτές"

Μεσολαβεί ένας...γιός !!!

Ναπ.Σ.