Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτραπούν εκ νέου οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα καθορίσει τον βαθμό που αυτοί θα επιδράσουν στην αγορά και τις τιμές γενικότερα. Αυτό σημειώνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, που δεν εξεπλάγησαν από την κινητικότητα που καταγράφεται αναφορικά με την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται, ασκώντας με τη σειρά τους πιέσεις στις τράπεζες.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «αν δεν γίνει το απαραίτητο ξεκαθάρισμα, δύσκολα θα μπορέσουν οι τράπεζες να επιστρέψουν στη χορήγηση νέων δανείων, είτε στην κτηματαγορά είτε στις επιχειρήσεις». Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε το προηγούμενο έτος προβλέπει έως το τέλος του 2013 την απαγόρευση των πλειστηριασμών με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και των ακινήτων που αποτελούν πρώτη κατοικία, ανεξαρτήτως ποσού.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στις αρχές του 2014. Αν για παράδειγμα δεν εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες και οι πλειστηριασμοί γίνουν με μαζικό τρόπο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμπαρασύρουν τις τιμές στο σύνολο της αγοράς, μεγεθύνοντας την κρίση στην κτηματαγορά και φέρνοντας ακόμα περισσότερα δάνεια σε προβληματική κατάσταση, καθώς το ποσό του δανείου θα ξεπερνά την αξία του ακινήτου.

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 320.000 στεγαστικά δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα. Ειδικότερα, το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων στο τέλος του περασμένου χρόνου ήταν 21,4%, ενώ τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων ήταν 74,6 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 1.498.000 στεγαστικά δάνεια.

Ωστόσο, από τα 320.000 δάνεια μόλις το 1/3 ή περίπου 105.000 δάνεια ενδέχεται να οδηγηθούν στη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Όπως αναφέρουν φορείς της αγοράς, η σταδιακή απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα οδηγήσει τους δανειολήπτες σε ρύθμιση των υποχρεώσεών τους είτε με επιμήκυνση είτε με αναχρηματοδότηση και έτσι θα περιοριστεί τελικά ο αριθμός των ακινήτων που θα οδηγηθούν σε πλειστηριασμό. Αρκετοί ιδιοκτήτες έχουν επωφεληθεί της ρύθμισης για την απαγόρευση των πλειστηριασμών, με αποτέλεσμα, παρότι διαθέτουν καταθέσεις, να μην εξυπηρετούν τα δάνειά τους.

Από την πλευρά τους, οι μεσίτες, διά της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, τονίζουν ότι οι τράπεζες θα ζημιωθούν ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, καθώς θα βρεθούν με ακόμα πιο πολλά ακίνητα στην κατοχή τους. Όπως αναφέρει η ΟΜΑΣΕ, «οι ίδιοι οι δανειολήπτες δεν μπορούν να πωλήσουν το ακίνητό τους και να εξοφλήσουν το δάνειό τους, διότι το δάνειο που έχουν πάρει -στο 99% των περιπτώσεων- είναι υπερδιπλάσιο της σημερινής αξίας του ακινήτου».

Η λύση για τους μεσίτες είναι να διπλασιαστεί (ή και να τριπλασιαστεί) ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων, προκειμένου η δόση να είναι ανάλογη ενός χαμηλού ενοικίου. Επίσης, οι μεσίτες ζητούν σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξει μερικό κούρεμα της οφειλής, ενώ για όσους έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να καλυφθεί η νομισματική διαφορά, όπως έγινε και στην Ιρλανδία.

Ο προσανατολισμός του υπουργείου Ανάπτυξης πάντως κινείται προς την κατεύθυνση της σταδιακής απελευθέρωσης των πλειστηριασμών, ακριβώς για να μην οδηγηθούν οι τιμές σε κατάρρευση.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να οριστεί ότι π.χ. για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2014 θα επιτρέπονται πλειστηριασμοί μόνο για ακίνητα αξίας από 150.000 - 200.000 ευρώ, για το δεύτερο εξάμηνο για ακίνητα έως 100.000 ευρώ κ.ό.κ. Εξαίρεση θα αποτελέσουν δανειολήπτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι πολύτεκνοι. Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο και πριν από τη νέα άφιξη της τρόικας στην Ελλάδα.

skai.gr