Το πρόγραμμα των 800 ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, παρουσίασε σήμερα Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, η αρμόδια υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκεύμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

 Η εισαγωγή νέων αντικειμένων και δραστηριοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (με έμφαση στην Αισθητική Αγωγή, τη φιλαναγνωσία, τα

 Αγγλικά και τις Νέες Τεχνολογίες) ώστε όλοι οι μαθητές, ακόμη και αν δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου, να επωφελούνται

ο περιορισμός και στη  συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων  απογευματινών  δραστηριοτήτων, των  μαθητών σε  χώρους  εκτός 

σχολείου , όπως φροντιστήρια, καθώς και η  μείωση της ταλαιπωρίας των παιδιών και των εξόδων των γονέων, αφού   η  διδασκαλία  της Πληροφορικής  και   των  Ξένων  Γλωσσών θα οδηγήσει σταδιακά  σε  πιστοποίηση   μέσα  στο  δημόσιο  σχολείο.