Αύξηση κατά 40% της οικονομικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις φέρνει ο νέος επενδυτικός νόμος, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, προκύπτει ότι η συνολική αιτούμενη ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου ήταν την πρώτη περίοδο του 2013 αυξημένη κατά 40% σε σχέση με τη δεύτερη περίοδο του 2012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στη διάρκεια του πρώτου κύκλου του 2013 ανέρχεται σε 536 εκ. ευρώ, όταν στη διάρκεια του δεύτερου κύκλου του 2012 ανήλθε σε 372,1 εκ. ευρώ.

Δεδομένου ότι μεσολάβησε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που περιλαμβάνει ο α' κύκλος του 2013, η βελτίωση αυτή είναι παραπάνω από ικανοποιητική.


Βελτιώσεις

Σημειώνεται, επίσης, ότι μετά την ωρίμανση του νόμου και τις πρόσθετες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου που εξετάζονται, αναμένονται ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Αναλυτικότερα, την πρώτη περίοδο του 2013 υποβλήθηκαν πανελλαδικά 140 αιτήσεις συνολικής αιτούμενης ενίσχυσης 196 εκ. ευρώ.

Από αυτές οι 38 υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 123,9 εκ. ευρώ.

Τη δεύτερη περίοδο του 2012 υποβλήθηκαν πανελλαδικά 159 αιτήσεις, συνολικής αιτούμενης ενίσχυσης 138,4 εκ. ευρώ. Από αυτές οι 32 υποβλήθηκαν στην κεντρική υπηρεσία (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων) με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 52,2 εκ. ευρώ.

ethnos.gr/Κ. Νάνος