Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσαν την εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, Ξενοδοχειακές - Τουριστικές Επιχειρήσεις, κλπ, να καταθέσουν τα αιτήματά τους για προσθήκη ή αφαίρεση ακτών στο Δήμο της περιοχής τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Σεπτεμβρίου 2013.