Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013 στις 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.1 Nέα μονάδα αποθήκευσης και εμπορίας πυροτεχνημάτων & εκρηκτικών εμπορικής χρήσεως, ιδιοκτησίας «ΝΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην θέση Κάτσικας Δ.Ε. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 867/20-3-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

1.2 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γ.Π.Σ. του Δήμου Πελεκάνου, Ν. Χανίων σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168273/21-5-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για την αναθεώρηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168646/6-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.4 Πολεοδόμηση έκτασης 204,712 στρ. περίπου ιδιοκτησίας της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Όρμος Φανερωμένης» Δ.Ε. Σκοπής, Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168624/5-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.5 Πολεοδόμηση έκτασης 628.559,49 τ.μ. περίπου ιδιοκτησίας «Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εμπόρων Ν. Ηρακλείου» στη θέση «Νήσα - Αγοραστή» περιοχής Μιλάτου Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168766/11-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.6Έργα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (Αποχετευτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων) οικισμού Καλύβες του Δήμου Αποκόρωνα στο Ν. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1421/21-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.7Έργα διαχείρισης λυμάτων (αποχετευτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) οικισμών Αγκουσελιανών και Παλαιολούτρων του Δήμου Αγ. Βασιλείου στο Ν. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1511/17-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.8Έργα διαχείρισης λυμάτων (αποχετευτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων) οικισμού Καλής Συκιάς του Δήμου Αγ. Βασιλείου στο Ν. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1509/17-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.9 Λειτουργία υφιστάμενης γεώτρησης, ιδιοκτησίας ΣΕΚΑ Α.Ε. στη θέση “Μιχαήλ Άγγελος – Φραουρα” Δ.Ε. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2099/10-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.10Πολεοδόμηση έκτασης 64,9στρ. περίπου ιδιοκτησίας «Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών» στη θέση «Εσταυρωμένος» Δ.Δ. Ελιάς Δήμου Χερσονήσου (τέως Δήμου Γουβών), Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 168974/25-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

1.11Επέκταση – εκσυγχρονισμός υφιστάμενου ξενοδοχείου συνολικής δυναμικότητας 298 κλινών (175 υφιστάμενες) και αναβάθμιση από Β΄ τάξης σε 4* στη θέση Πόρος Σχοίνου Αγίας Γαλήνης Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου, ιδιοκτησία «Γ. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. » σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1686/5-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

1.12 Τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 167844/24-4-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Ερευνητικό έργο για την επίλυση του προβλήματος διάβρωσης, την προστασία και ανάπλαση της ακτογραμμής και τη μείωση του προσπίπτοντος κυματισμού, στη Βόρεια παραλία της Πλάκας Αγίου Νικολάου” προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 15030/15-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικ. – Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Κισσάμου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Σύνταξη και τεκμηρίωση του φακέλου ένταξης και δημοπράτησης του έργου «Μουσείο Μουσικών στις Λουσακιές του Δήμου Κισσάμου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 24638/22-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων.