Την επόμενη εβδομάδα, μετά το Πάσχα, αναμένεται να γίνουν οι προκηρύξεις για την ανάδειξη των εργολάβων που θα αναλάβουν το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2011 στην Κρήτη.

Στο μεταξύ, με το ποσό των 13.737.715 € επιχορηγείται η Περιφέρεια Κρήτης για την κάλυψη των δαπανών  του προγράμματος δακοκτονίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. το ποσό της επιχορήγησης αφορά:

-Σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του 2010 (2.135.021 €),

-Εργολαβίες για το 2011 (8.361.839 €),

-Προμήθειες υλικών για το 2011 (1.991.971 €) και

-Την έναρξη του προγράμματος για το 2011 (1.248.884 €).

Συνολικά οι Περιφέρειες της χώρας επιχορηγήθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2011 με το ποσό των 28.302.359 €.