Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς υποχώρησε τον Ιούλιο στο 28,5% έναντι 34,7% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, συνέπεια των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας που προηγήθηκαν καθώς και της πρόσφατης ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς, όπου η συμμετοχή του ΤΧΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική (15.663,01 δισ. ή 34,05%) η συμμετοχή των ξένων επενδυτών -εξαιρώντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 43,16% έναντι 48,14% στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Τον Ιούλιο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 59,63 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 39,21 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 47,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 45,3% τον προηγούμενο μήνα). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιούλιο 2013 πραγματοποίησαν το 31,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 33,7% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2013 έφτασε τα 951,47 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 22,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.231,10 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 530,65 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 79,3%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2013 ήταν 41,37 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (64,79 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (24,12 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθε στις 27.045 έναντι 84.940 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 24.086).

Τον Ιούλιο 2013 δημιουργήθηκαν 1.422 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 5.891 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 46,01 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 58,83 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 21,8% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 23,80 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 93,3%.

in.gr