Οι έλεγχοι από το Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και στο πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) έδειξαν πως και στους δύο χώρους εργασίας οι κοπανατζήδες έκαναν ό,τι ήθελαν.

Πάρτι κοπάνας στον ΕΟΤ


Ενδεικτικό είναι πως στον ΕΟΤ το Νοέμβριο του 2012 μόνον το 30,4% των υπαλλήλων του Οργανισμού είχε τηρήσει την υποχρέωση ανελλιπούς σήμανσης και συμπλήρωσης του χρόνου εργασίας.

Και τα στοιχεία δεν σταματούν εκεί αφού το 69,60% των υπαλλήλων δεν συμπλήρωσε το χρόνο εργασίας και μια ή περισσότερες ημέρες δεν σήμανε στο ηλεκτρονικό σύστημα την προσέλευση και/ή την αποχώρηση από την Υπηρεσία με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ο συνολικός μηνιαίος χρόνος εργασίας.

Συγκεκριμένα στην έκθεση των Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται πως από τους 121 υπαλλήλους που αποδεδειγμένα δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας, ο υπολειπόμενος χρόνος 33 εξ αυτών ξεπέρασε αθροιστικά τον εργασιακό χρόνο μιας ημέρας, ενώ 65 υπάλληλοι είχαν για τουλάχιστον τρεις ημέρες παραλείψει να σημάνουν το χρόνο εργασίας τους, ως όφειλαν.

ΕΤΕΑ: Τρεις στους τέσσερις δεν συμπλήρωναν οκτάωρο


Ιδια και χειρότερη εικόνα εντόπισαν οι ελεγκτές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) – πρώην ΤΕΑΥΕΚ, αφού τον Οκτώβριο του 2012 και τον Φεβρουάριο του 2013 οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 74,54% και 67,27% αντίστοιχα δεν συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο χρόνο εργασίας.

Οι προϊστάμενοι έκαναν τα στραβά μάτια και έδιναν... υπερωρίες

Εντυπωσιακό όμως είναι πως οι κοπανατζήδες δεν ήταν συνεπείς στις εργασιακές τους υποχρεώσεις με τις πλάτες των προϊσταμένων τους, αφού όπως αποδείχθηκε οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και των δύο φορέων δεν μερίμνησαν για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων. Αντίθετα μάλιστα σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων με ελλιπές ωράριο χορηγήθηκε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.

Ερχονται πειθαρχικές ευθύνες για τους κοπανατζήδες


Με αφορμή τα δεδομένα που προέκυψαν από τους συγκεκριμένους ελέγχους, το ΣΕΕΔΔ διατύπωσε προτάσεις προς υλοποίηση από τους ανωτέρω φορείς τόσο για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου, όσο και για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών στους ασυνεπείς υπαλλήλους και στα όργανα που, αν και έχουν τη σχετική ευθύνη, παραλείπουν να ελέγξουν την τήρηση του χρόνου εργασίας.

Μητσοτάκης: Ξεκάθαρο μήνυμα μη ανοχής στους κοπανατζήδες

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην έκθεση για τον ΕΟΤ και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης τόνισε «η δουλειά που γίνεται το τελευταίο διάστημα από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ενισχύει κάθε μέρα και περισσότερο τον πειθαρχικό έλεγχο και την ευθύνη στο Δημόσιο Τομέα. Η, για πρώτη φορά συστηματική προσπάθεια ελέγχου της τήρησης του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο, μέσω της πραγματοποίησης επιτόπιων ελέγχων από το ΣΕΕΔΔ, έχει διττό μήνυμα. Αφενός επιβραβεύει τη μεγάλη πλειοψηφία των συνεπών και εργατικών υπαλλήλων και αφετέρου δίνει ξεκάθαρο μήνυμα μη ανοχής στους κοπανατζήδες.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στηρίζει και ενισχύει το ρόλο του ΣΕΕΔΔ, κάτι που αποτελεί επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, αλλά και εκείνων των εργαζομένων που επιτελούν με αίσθημα ευθύνης τα καθήκοντά τους».

iefimerida.gr