Ανακοινώνεται ότι η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης, από την Δευτέρα 12 Αυγούστου έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 και δεν θα είναι προσιτή στους αναγνώστες καθώς και τους μελετητές αρχείων.