Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, ενώ το 95% των οφειλών από φορολογικές υποθέσεις που τελεσιδίκησαν παραμένει ανείσπρακτο.

Στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια της χώρας ανερχόταν στο πρώτο τρίμηνο 2013 σε 114.153, έναντι 117.382 στο τελευταίο τρίμηνο του 2012.

Από τις 114.153 εκκρεμείς υποθέσεις οι 103.383 βρίσκονται στο Πρωτοδικείο, για τις 9.513 έχουν ασκηθεί εφέσεις και 1.257 βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μάλιστα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 υποβλήθηκαν 1.116 νέες προσφυγές, εκ των οποίων οι 196 αφορούσαν σε εφέσεις και οι 6 σε αναιρέσεις. Από το σύνολο των 114.153 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα Taxisnet υπάρχουν για 32.541 υποθέσεις (για τις υπόλοιπες δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία).

Από αυτές οι 27.935 υποθέσεις είναι αξίας έως 150.000 ευρώ εκάστη και αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο 599 εκατ. ευρώ, οι 1.918 υποθέσεις είναι αξίας έως 300.000 ευρώ εκάστη και αντιστοιχούν σε φόρο 408 εκατ. ευρώ, οι 1.773 υποθέσεις είναι αξίας άνω των 300.000 ευρώ και αντιστοιχούν σε φόρο 928 εκατ. ευρώ, ενώ 915 υποθέσεις είναι αξίας άνω των 1.000.000 ευρώ και αντιστοιχούν σε φόρο 6,4 δισ. ευρώ.

Το επιδικασθέν ποσό από τις φορολογικές υποθέσεις που κατέληξαν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τελισιδίκησαν ανέρχεται στα 14,4 δισ. ευρώ (στο 8% του ΑΕΠ). Από τα 14,4 δισ. ευρώ η φορολογική διοίκηση έχει εισπράξει μόλις τα 742,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 5,14% του συνόλου. Ενδεικτικά στα 14,4 δισ. ευρώ περιλαμβάνεται και το πρόστιμο 4,8 δισ. ευρώ της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» για τα δομημένα ομολόγα, από το οποίο δεν έχει εισπραχθεί ούτε το 10% της προβεβαίωσης.

news.gr