Σε αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης ,με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας «Τόλμη» για τα προβλήματα του τυροκομικού τομέα της Κρήτης, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης , κ. Μιλένα Αποστολάκη απάντησε ότι ο τυροκομικός τομέας ασφαλώς πλήττεται από την γενικότερη οικονομική κρίση.

Λόγω δε της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, επισημαίνει η κ Αποστολάκη « η διαμόρφωση των τιμών στα αγροτικά προϊόντα διαμορφώνεται ελεύθερα με βάση την προσφορά και την ζήτηση και δεν υπάρχει δυνατότητα κρατικής παρέμβασης.Το ίδιο ισχύει και για τις συμφωνίες και τα συμβόλαια αγοράς γάλακτος μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών. Συνεπώς το ΥΠ.Α.ΑΤ, δεν διαθέτει εργαλεία άμεσης παρέμβασης εξισορρόπησης της αγοράς.»

Εντούτοις σημειώνει η Υφυπουργός η χώρα μας αγωνίζεται για την επαναφορά του Κοινοτικού Μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών μακράς ωρίμανσης το οποίο καταργήθηκε με την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2008.
 
Επιπλέον το ΥΠΑΑΤ εξετάζει σοβαρά το αίτημα των συνεταιριστικών τυροκομείων τη; Κρήτης, να συμμετάσχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους και καταβάλλει προσπάθεια , ώστε στο επόμενο πρόγραμμα διανομής τυριού να συμπεριληφθεί εκτός από την Φέτα και η Γραβιέρα, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκληρού τυριού της Κρήτης.

Πέραν τούτων η στήριξη του κτηνοτροφικού και ειδικότερα του τυροκομικού τομέα προωθείται μέσα από το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης) και το Μέτρο 123 « Αύξηση της αξίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (ενίσχυση της μεταποίησης.

Στο μέτρο 121 προβλέπεται να ενισχυθούν σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 500.000 ευρώ, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης και όλης της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και την καθετοποίηση των μονάδων με στήριξη της μεταποίησης της ίδιας παραγωγής.