Με τις μηχανές στο... φουλ θα πρέπει να τρέξει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός το τελευταίο πεντάμηνο του έτους προκειμένου να πιαστεί ο στόχος για τα φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και να κλείσει η χρονιά με πρωτογενές πλεόνασμα, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος του οικονομικού επιτελείου.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα πρέπει να εισπραχθούν 23,4 δισ., ευρώ από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο ή 4,68 δισ. ευρώ ανά μήνα.

Η? εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ανάλογη επίδοση επιτεύχθηκε μόνο ένα μήνα του τρέχοντος έτους, τον Ιούλιο, που ήταν με διαφορά ο πιο παραγωγικός από πλευράς συλλογής φορολογικών εσόδων. Πριν από τον Ιούλιο ο μέσος όρος εισπράξεων ανά μήνα ήταν 3,56 δισ. ευρώ.

Όλα θα κριθούν από τη φορολογική? συμμόρφωση των πολιτών που καλούνται να πληρώσουν τον ένα φόρο μετά τον άλλο (φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτο τέλος ακινήτων, ΦΑΠ, φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τέλη κυκλοφορίας) σε μία περίοδο συρρίκνωσης των αποδοχών τους αλλά και από την πορεία των εμμέσων φόρων (ΦΑΠ, ΕΦΚ).

Μακριά από τον στόχο

Ειδικότερα στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα φορολογικά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21,37 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 3,56 δισ. τον μήνα.Σε όλο αυτό το διάστημα τα έσοδα έμειναν μακριά από τους στόχους που είχαν τεθεί με το Επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο 2013 ?2016, με αποτέλεσμα η υστέρηση στο τέλος Ιουνίου να φθάνει στα 1,61 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο η κατάσταση βελτιώθηκε καθώς τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,76 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 14,3% έναντι του περυσινού Ιουλίου (4,2 δισ. ευρώ) και κατά 118 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του μηνιαίου στόχου (4,65 δισ. ευρώ).

Όμως παρά την ενίσχυση των εσόδων τον μήνα που πέρασε σε επίπεδο επταμήνου παραμένει μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τους στόχους (άνω του 1 δισ. ευρώ) και για να κλείσει χωρίς αστοχίες ο προϋπολογισμός οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις φορολογικές υποχρεώσεις των προσεχών μηνών και έως το τέλος του έτους.

Σε επίπεδο επταμήνου τα συνολικά έσοδα προ επιστροφών φόρων έφθασαν τα 26,14 δισ. ευρώ και για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος για έσοδα 49,54 δισ. ευρώ θα πρέπει οι εισπράξεις να φθάσουν τα 23,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2013 (4,68 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο τον μήνα) .

Η τόνωση των εσόδων τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αποδίδεται, μεταξύ των άλλων, και στους παρακάτω παράγοντες:

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπερέβησαν κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3% τον μηνιαίο στόχο, γεγονός που δείχνει ότι καλύπτεται η υστέρηση των δύο προηγουμένων μηνών, που είχε προκληθεί από την παράταση στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Οι έμμεσοι φόροι ήταν αυξημένοι κατά 247 εκατ. ευρώ ή κατά 11% έναντι των στόχων.

Στον αντίποδα τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν υστέρηση κατά 285 εκατ. ευρώ ή 33,7% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή και, συνεπώς, στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσίασαν υστέρηση κατά ακόμη 56 εκατ. ευρώ ή 29,9% και τον μήνα Ιούλιο έναντι των στόχων, λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Εσοδα από ΠΔΕ

Εξάλλου ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τον Ιούλιο. Ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του μηνιαίου στόχου (700 εκατ. ευρώ), λόγω των εισροών από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 314 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 12,7% έναντι του στόχου, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας.

Στο εξάμηνο οι επιστροφές φόρων ήταν μόλις 600 εκατ. ευρώ δηλαδή χαμηλότερες κατά 684 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

imerisia.gr