Πτώση κατά 45,2 % την περίοδο 2012-2013 θα έχει η μείωση του κέρδους, στις εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ενώ ήδη η πτώση υπολογίζεται στο 85,9 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

Επίσης, 42% των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι ενδεχομένως να διακόψουν τη λειτουργία τους στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών στις εμπορικές επιχειρήσεις, αυτός θα μειωθεί κατά 26,7%, όπως εκτιμά η ΕΣΕΕ, για την περίοδο 2012-2013, ενώ έχει μειωθεί κατά 45,2 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

Αυτό δείχνει η επικαιροποιημένη έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων, που πραγματοποιεί η Συνομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία συλλέγει το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου στο σύνολο της χώρας.

Η επανάληψη της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία χρονοσειράς αναφορικά με βασικές μεταβλητές (πχ. κύκλος εργασιών, κέρδη, ασφαλιστικές υποχρεώσεις κα.), ώστε να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πραγματική εικόνα του εμπορίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιδιώκεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας διευρυνόμενης βάσης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΠΜΕ - ΜΜΕ.
newpost.gr