Με επείγουσα εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς του Δημοσίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προσδιορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου πιέζει για να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης.

Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διασώζονται από τη διαθεσιμότητα με κριτήρια που καθορίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με βάση την εγκύκλιο εξαιρούνται:

οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και πολύτεκνοι,
όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία τουλάχιστον 67%,
οι μονογονεϊκές οικογένειες
και όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και έχουν χαμηλό εισόδημα.
Επίσης εξαιρείται ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, εν μέσω διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.

Σύμφωνα με το «Έθνος», οι δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν τα εν λόγω κριτήρια και δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία τους εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων.

newpost.gr