Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων ενός αστέρος που προέρχονται από μετατροπή κτιρίων, αφήνει η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Την απάντηση αυτή έλαβε ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος σε ερώτησή του ανέφερε: «έως σήμερα, οι ξενοδοχειακές μονάδες παραμένουν εγκλωβισμένες γιατί δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το προϊόν που πωλούν καθώς, ότι αναβάθμιση και να πραγματοποιήσουν στις υπηρεσίες και στους χώρους, η κατάταξη θα παραμείνει ενός αστέρος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή η κατηγορία να πωληθεί εύκολα στον πελάτη, καθώς θεωρείται υποβαθμισμένη»

Από την άλλη πλευρά η Υπουργός Τουρισμού αναφέρει ότι: «στις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Π.Δ 43/2002 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προβλεπόταν η ανακατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής τεχνικών προδιαγραφών, αλλά με μόνη τη συνδρομή των λειτουργικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτηρίων που όριζε το εν λόγω Π.Δ.»

Επισημαίνει μάλιστα ότι  για ξενοδοχεία που προέρχονταν από μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων (ξενοδοχεία από μετατροπή ενοικιαζόμενων δωματίων χωρίς την τήρηση της έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου) προβλεπόταν η κατάταξή τους στην κατηγορία του ενός (1) αστέρος.

Επίσης οριζόταν ρητά ότι δεν θα παρεχόταν η δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη δωματίων και κλινών εκτός από προσθήκες που θα απέβλεπαν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (προσθήκη λουτρών σε απλά δωμάτια, αύξηση κοινοχρήστων χώρων κλπ).

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει προβεί σε σύσταση ομάδας εργασίας, έργο της οποίας είναι η αναθεώρηση του Π.Δ. 43/2002.