Λύνεται όπως φαίνεται το θέμα της απαγόρευσης αλιείας απο τις Μηχανότρατες στον Κόλπο της Μεσσαράς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης, μετά από ερώτησή του στον Υπουργό Γεωργίας κ. Τσαυτάρη και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρακόπουλο φαίνεται  ότι το θέμα της απαγόρευσης βαίνει προς επίλυση .

Το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι μια συμπληρωματική αιτιολογημένη Μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για το θέμα αυτό.

Ακολουθεί η απάντηση:

ΘΕΜΑ: «η Αριθμ. 73/2013 γνωμοδοτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης».

Σε ότι αφορά στο ανωτέρω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι:

Η επίτευξη της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων σε συνδυασμό με τις βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί στόχο της Υπηρεσίας και το ζητούμενο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚανΕΚ2371/2002 «για την διατήρηση και την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, λαμβάνονται διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα ρύθμισης της αλιευτικής δραστηριότητας σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο.

Τα εθνικά διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία στη θάλασσα, λαμβάνονται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ωστόσο η ύπαρξη επιστημονικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση των όποιων αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β του Καν(ΕΚ)2371/2002 «η διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα στηρίζεται σε έγκυρες επιστημονικές συμβουλές…» αποτελεί μία από τις αρχές ορθής διαχείρισης που πρέπει να ακολουθούνται, στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Πέραν των επιστημονικών στοιχείων, για τη λήψη αποφάσεων και θεσμοθέτησης μέτρων λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις και προτάσεις των επαγγελματικών και τοπικών φορέων σχετικά με ταπροτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα.

Στα συμπεράσματα της πραγματοποιηθήσας μελέτης για την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων του κόλπου Μεσσαράς διαπιστώνεται ανάμεσα στα άλλα υποβάθμιση των λιβαδιών Posidonia oceanica που βρίσκεται στις πλέον ρηχές περιοχές και εγκατάσταση του εισβολικού χλωροφύκους Caulerpa racemosa var.Cylindracea, εκτιμάται μείωση της αλιεύσιμης βιομάζας, σταθερή ποικιλότητα του οικοσυστήματος (πλεονέκτημα) ενώ προτείνεται η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας γενικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί η εξέταση Σχεδίου Διαχείρισης για την λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα) στα Ελληνικά χωρικά ύδατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιλαμβάνει πέραν των άλλων και μέτρα μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας η δε πρόταση σας αναφέρεται κύρια στο υπόψη εργαλείο, θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε την πρότασή σας αμέσως μετά την υιοθέτηση του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης σε συνεργασία και με το σύνολο των ενδιαφερομένων φορέων.

Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1224/2009 (άρθρο 10) όλα τα σκάφη συνολικού μήκους 18 μέτρων και άνω πρέπει να φέρουν Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) από 31ηςΜαϊου 2013, τα δε συνολικού μήκους 15 μέτρων και άνω από 31ηςΜαϊου 2014.