Σε απόγνωση έχουν περιέλθει αγρότες και παραγωγοί στο Ελαφονήσι που παραλαμβάνουν "φουσκωμένους" λογαριασμούς της ΔΕΗ ύστερα από την αιφνιδιαστική αλλαγή στη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους (θερμοκήπια), από αγροτική σε οικιακή χρήση με συνέπεια να παρατηρείται μεσοσταθμική αύξηση σους λογαριασμούς της τάξης του 200%.

Σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης απέστειλε την υπ΄αριθ. πρωτ. 27385 επιστολή, στον Δ/ντή της ΔΕΗ Χανίων, κ. Εμμανουήλ Κουφάκη, με θέμα αλλαγή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ελαφονησίου.

Ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει συγκεκριμμένα:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχομαι στο γραφείο μου σωρεία παραπόνων από μέλη του Συνεταιρισμού Ελαφονησίου, αλλά και από μεμονωμένους αγρότες και παραγωγούς, για την αιφνιδιαστική αλλαγή στην χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους (θερμοκήπια), από αγροτική σε οικιακή χρήση, ήτοι μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 200%.

Σημειώνω ότι το ηλεκτρικό ρεύμα στις εγκαταστάσεις αυτές προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για χρήση στα θερμοκήπια και σε μικρούς οικίσκους, η πλειοψηφία των οποίων κατασκευάστηκε από τους δικαιούχους με επιδότηση από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού των θερμοκηπίων αποκλειστικά. Προφανώς δεν προκύπτει απολύτως καμία οικιακή χρήση για τις εγκαταστάσεις αυτές, ιδιαίτερα μάλιστα από την στιγμή που η αλλαγή αυτή της χρέωσης και η κατακόρυφη αύξηση στην χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρείται μόνο στην Π.Ε. Χανίων, ενώ στις υπόλοιπες ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης η χρέωση σε παρεμφερείς εγκαταστάσεις παραμένει χαμηλή, ως αγροτικό ρεύμα.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι κατ’ εφαρμογήν και στα πλαίσια της συνταγματικής αρχής της νομιμότητας (άρθρο 20 Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να ενεργεί μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι θεσμοθετημένοι κανόνες δικαίου, ως ισχύει και για την ΔΕΗ.

Τέτοιοι κανόνες κατά ιεραρχική σειρά είναι:

• οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου (άρθρο 28 παρ. 2 & 3 Σ/τος),
• οι συνταγματικές διατάξεις,
• οι κανόνες των διεθνών συνθηκών που έχουν κυρωθεί με νομοθετικές πράξεις και επικυρωθεί (άρθρο 28 παρ 1 Σ/τος),
• οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές πράξεις (άρθρα 70- 77 & 42 Σ/τος),
• οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 43 Σ/τος) ή βάσει του άρθρου 83 Σ/τος.

Κατά έναν ευρύτερο όμως και ορθότερο προσδιορισμό, η αρχή της νομιμότητας συνεπάγεται την υπαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο των κανόνων δικαίου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, οι οποίοι διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση της. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται επιπλέον οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι νομολογιακοί κανόνες, καθώς και οι κανόνες που θεσπίζονται με κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 Σ/τος. Επίσης στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης που επιβάλλει στη διοίκηση να ενεργεί σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου στις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η Υπηρεσία Σας οφείλει να τηρήσει τα δεδομένα και των υπολοίπων νομών της Κρήτης και να διατηρήσει την αγροτική χρέωση, ειδικά σε εποχές διογκούμενης κρίσης και οικονομικού μαρασμού του αγροτικού κόσμου.

Θεωρώ ότι στα πλαίσια των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων πρέπει να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία αυτή και να επαναφέρετε την αγροτική χρέωση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια) της περιοχής του Ελαφονησίου.

Είμαι στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας για την αποκατάστασης μίας αδικίας.»