Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γιώργου Ντόλιου σχετικά με την έγκριση για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την Καθαριότητα και το Πράσινο αφού έγκαιρα πριν από τις 30-3-2011 είχε ληφθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου και είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος νομιμότητας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.