Η αναδιάρθρωση στις βιομηχανίες ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, ΕΑΣ, η πληρωμή οφειλών της ΔΕΠΑ και των ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ, η μετακίνηση καθηγητών στην πρωτοβάθμια και άλλες παρεμβάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, γιατί είναι αυτό το πρώτο «πακέτο» μέτρων που περιμένουν να δουν εφαρμοσμένο οι δανειστές με την επιστροφή τους στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για σειρά από παρεμβάσεις που ορίζει το μνημόνιο και πρέπει να είναι «έτοιμες» τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, καθώς θα αποτελέσουν το πρώτο πεδίο «κρίσης/ αξιολόγησης» από τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικα.

Μεταξύ αυτών θα πρέπει:

- Να υιοθετηθούν αμετάκλητες αποφάσεις γα την αναδιάρθρωση, με ουσιαστική μείωση οργανικών θέσεων εργασίας και με στόχο ιδιωτικοποίηση ή resolution-εκκαθάριση για τις εταιρείες ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ που να είναι σύμφωνες με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

- Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ να επιβεβαιώσουν το ύψος του ανεξόφλητου χρέους τους και να συμφωνήσουν στην πληρωμή άμεσα όλων των μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Τα χρέη να πληρωθούν εντός του Αυγούστου.

- Κώδικας Δικηγόρων με αναθεώρηση νομοθετικού διατάγματος 3026/1954.

- Βελτίωση της λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Επανεξέταση των υποθέσεων πριν επιτραπεί να εγγραφούν δικαστικές αξιώσεις.

- Καταβολή δόσεων δανείων που έλαβε η ΔΕΠΑ.

- Δεύτερη έκθεση προόδου για τον αριθμό των ακινήτων που έχει κάθε Υπουργείο / Ν.Π.Δ.Δ., τις ιδιότητες και την τρέχουσα χρήση του.

- Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσης που θα προσδιορίζει άμεσα μέτρα και τους πόρους που απαιτούνται για τη βελτίωση των ποσοστών είσπραξης φόρου ακίνητης περιουσίας.

- Ανακατανομή του προσωπικού με τη μεταφορά και εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

- Λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2013 και ένα σχέδιο στελέχωσης και προσλήψεων για τον προϋπολογισμό για το 2014.

- Προετοιμασία νομοθεσίας για νέα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Γ.Γ. Εσόδων.

- Διεξαγωγή από τα τέλη Αυγούστου εστιασμένων ελέγχων στα ταμεία ξεκινώντας με ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, και ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Πρόσληψη συμβούλων με στόχο πώληση ουσιαστικού μεριδίου της Eurobank σε ιδιώτη στρατηγικό διεθνή επενδυτή μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014.

- Μελέτη για την αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος για τα εμπορικά ενοίκια. Θα υιοθετηθεί νομοθεσία για την αντιμετώπιση των δυσκαμψιών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013.

- Απελευθέρωση υπεραστικών λεωφορείων (άνοιγμα γραμμών στον ανταγωνισμό, και εξορθολογισμός στις υποχρεωτικές εκπτώσεις).

Πηγή:www.capital.gr