Ανακοίνωση για το τί γίνεται με τις καμένες δασικές εκτάσεις και τις αλλαγές όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους εξέδωσε η Δ/σνη Δασών Χανίων.

Σύμφωνα με αυτή, η Διεύθυνση ενημερώνει ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την προστασία της καείσας δασικής έκτασης, κατ επιταγήν του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, «αυτή κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, αποκλειομένης της διαθέσεώς της για έτερον προορισμόν»

Σε εκτέλεση της παραπάνω συνταγματικής επιταγής, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του 3208/03, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς, η καείσα δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, με συνέπεια να απαγορευτεί η βοσκή στην έκταση αυτή.

Επίσης οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες που τις συνοδεύουν, αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βόσκονται.