Καθοδικά κινήθηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2013 η βιομηχανία έκδοσης βιβλίων, με επιβραδυνόμενο ωστόσο ρυθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο όγκος των εκτυπώσεων βιβλίων και κάθε είδους άλλων εντύπων, πλην των εφημερίδων, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, όπου η αντίστοιχη πτώση ξεπερνούσε το 10%.

Το 2012, ο τομέας της έκδοσης βιβλίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων, εμφάνισε μείωση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 36% σε σύγκριση με το 2011, (6,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 4,8% των συνολικών εσόδων του (6,5% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 13% και υποχώρησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (51,7% το 2012, από 53,4% το 2011). Τελικώς παρουσίασε αυξημένες ζημιές προ φόρων και καθαρές ζημιές μετά την καταβολή φόρων, λόγω της πτώσης των πωλήσεων και της επιδείνωσης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους.

Σε σύγκριση με τις ζημιές προ φόρων, οι καθαρές ζημιές μειώθηκαν λιγότερο, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα συνολικά έσοδα 50 ΑΕ και ΕΠΕ έκδοσης βιβλίων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε περίπου 134,5 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 19,8 εκατ. ευρώ (-13%).

Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 41 από τις 50 επιχειρήσεις (82% του συνόλου).

protothema.gr