Το ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών της παραλίας Κερατοκάμπου και του Αλιευτικού καταφυγίου Καστρί του δήμου Βιάννου θέτει μετά την πρόσφατη επίσκεψη του στην περιοχή ο βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Αιγαίου

Ο κ. Κεφαλογιάννης στην παρέμβαση του επισημαίνει ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα η παραλία και το αλιευτικό καταφύγιο του θέματος έχουν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση και καταστροφή από τις καιρικές συνθήκες.

Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία ασφαλούς λειτουργίας του καταφυγίου και η εγκατάλειψη της περιοχής από έλληνες και ξένους τουρίστες.

Πρόσφατα οι κάτοικοι Κερατοκαμου κατέλαβαν τον λιμενικό σταθμό διαμαρτυρόμενοι για την εγκατάλειψη του αλιευτικού καταφυγίου Καστριου από τους τοπικούς δήμους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τους Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν. 3870/2010, Ν. 3905/2010 και Ν.3979/2011 η αρμοδιοτης έχει περιέλθει στους δήμους η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων παραλαμβανομένων και των αλιευτικών καταφυγίων.

Ο Δήμος Βιάννου δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις ούτε και την απαιτουμένη υποδομή για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των ζημιών και προστασίας του θαλασσιού μετώπου του θέματα

Είναι γνωστό ότι οι αρμοδιότητες επί των λιμενικών ζωνών, αλιευτικών καταφυγίων, τουριστικών λιμένων κλπ είναι διάσπαρτες μεταξύ των υπουργείων με αποτέλεσμα την αδυναμία άμεσων ενεργειών στην περίπτωση ανάγκης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Παρακαλώ για τις κατά αρμοδιότητα ενέργειες των υπηρεσιών σας καθώς και του Ταμείου Περιβάλλοντος, για τη διάθεση των απαιτούμενων μελετών και πιστώσεων για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου δήμου Βιάννου και για την εξέταση της δυνατότητας νομοθετικής ρύθμισης για την αποκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες περιφέρειες της Χώρας