Η Κρήτη είναι γέφυρα πολιτισμών, η Ορθοδοξία έχει μακραίωνους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Δύο συμπεράσματα που επαναβεβαιώθηκαν στον ευρωαραβικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι Χανίων

Αφορμή στάθηκε το διεθνές συνέδριο με θέμα «Διαδικασίες μετασχηματισμού σε αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες - Διαμόρφωση ταυτοτήτων σε σύγκρουση».

Το πρόγραμμα μελέτησε τις ποικίλες πολιτικές, κοινωνιολογικές, οικονομικές και θρησκευτικές διαστάσεις των σχέσεων των ευρωπαϊκών κρατών με τις αραβικές χώρες. Εξέτασε την προσέγγιση, την υπέρβαση των εκατέρωθεν προκαταλήψεων και την οικοδόμηση μιας υγιούς συνεργασίας.

Επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, στην επίδραση των ΜΜΕ σε αυτές, αλλά και στον ρόλο της εκπαίδευσης, επίσημης και ανεπίσημης, στην προοπτική της καταλαγής και της συμφιλίωσης.

Στη διάρκεια των τετραήμερων εργασιών του συνεδρίου μελετήθηκαν οι διαδικασίες μετασχηματισμού παραδοσιακών πολιτισμικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της εκκοσμίκευσης, ώστε να κατανοηθούν οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους διαμορφώνονται ταυτότητες και το πώς αυτές συνδέονται με διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού, καθώς και με τη δημιουργία και την επίλυση συγκρούσεων.

Μελετήθηκαν οι διαφορετικές αντιλήψεις περί κοινωνίας, κράτους και θρησκείας οι οποίες εκφράζονται στην Ευρώπη και στον αραβικό κόσμο.

Το συνέδριο αναζήτησε και αξιολόγησε προτάσεις για τη δυνατότητα αμοιβαίας προσέγγισης στην προοπτική ενός κοινού μέλλοντος βασισμένου στις αξίες του αλληλοσεβασμού και της κατανόησης.

enet.gr Γ.ΛΥΒ.