Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων, όπως γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

"Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1621/6-8-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χανίων και σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Καταστατικού [Παράρτημα Α], του ισχύοντος Καταστατικού της Ενώσεως, 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων, στις 3-9-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε. Π. Σ. Χανίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Εκλογή τριών [3] γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ. Σ. της Ε. Π. Σ. Χανίων.
3. Αποβολή Μελών
4. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού.
5. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού.
6. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
9. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων–μελών [τακτικός και αναπληρωματικός], νομιμοποιούνται, με την κατάθεση στη γραμματεία της Ενώσεως, αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως Δ.Σ., μέχρι και την Πέμπτη 29-8-2013 και ώρα 15.00. Όσα σωματεία δεν προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικού εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της τακτικής Γ. Σ.
Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Χανίων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ."

Οι δηλώσεις συμμετοχής

Η Ε.Π.Σ. Χανίων απέστειλε παράλληλα στα σωματεία τις δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' κατηγορίας, αλλά και για τα πρωταθλήματα υποδομής (Παίδων, Προπαίδων, Τζούνιορ και Προτζούνιορ).
Λευτέρης Αντωνακάκης