Στο 11,7% διαμορφώθηκε η μείωση των ασφαλίστρων στο πεντάμηνο, ενώ υποχώρηση της τάξης του 20% κατέγραψαν οι ασφαλίσεις ζωής.

Παρότι όλες οι κατηγορίες ασφαλίστρων κινούνται καθοδικά, η μείωση επιβραδύνεται αφού, για παράδειγμα, στο τρίμηνο τα ασφάλιστρα ζωής είχαν υποχωρήσει κατά 23,6% σε ετήσια βάση και είχαν μείωση κατά 22,3% στο τετράμηνο.

Αύξηση καταγράφηκε στο πεντάμηνο στις ασφαλίσεις υγείας και μάλιστα σε ποσοστό της τάξης του 17%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα συνολικά ασφάλιστρα της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1,67 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 11,7% μειωμένα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Στις ασφαλίσεις ζωής καταγράφεται μεγάλη μείωση, σε ποσοστό 19,9%, και τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται στα 673,5 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ μικρότερη ήταν η υποχώρηση των ασφαλίσεων κατά ζημιών όπου τα ασφάλιστρα ήταν ύψους 995,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,1%.
Ειδικότερα, η αστική ευθύνη οχημάτων σημείωσε μείωση των ασφαλίστρων κατά 7,3%, στα 483,63 εκατ. ευρώ και οι λοιποί κλάδοι ζημιών κατά 3%, στα 511,78 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους κατηγορίες ζωής, αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο υγείας, σε ποσοστό 16,9% και με ασφάλιστρα ύψους 30,17 εκατ. ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση είχαν τα προϊόντα ζωής που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, κατά 54,7%.

Κατά 32,1% υποχώρησαν τα ασφάλιστρα των ομαδικών συμβολαίων που διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαΐου σε 58,54 εκατ. ευρώ και κατά 29,9% των προϊόντων κεφαλαιοποίησης.

Εάν αφαιρεθεί από την παραγωγή των ασφαλίσεων ζωής η επίδραση των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, τότε η υποχώρηση για τον κλάδο ζωής περιορίζεται στο 9,6% και για το σύνολο στο 6,8%.

Από τον κλάδο ζημιών, τα ατυχήματα υποχώρησαν σε ποσοστό 11% και τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 17,47 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων μειώθηκαν κατά 10,2% και η αστική ευθύνη οχημάτων κατά 7,3%, με ασφάλιστρα ύψους 105,4 και 483,63 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Αυξημένες ήταν στο πεντάμηνο οι ασφαλίσεις ασθενειών, σε ποσοστό 11,5% και με ποσό ύψους 8,18 εκατ. ευρώ.
Ανοδο, αν και μικρή, σε ποσοστό 1,8%, είχε η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και άλλων στοιχείων της φύσης, με τα ασφάλιστρα αυτής της κατηγορίας να είναι ύψους 169,18 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου -Μαΐου.

naftemporiki.gr