Με αφορμή σημερινή επιστολή της Πανελλαδικής Ένωσης Συλλόγων Τριτέκνων σύμφωνα με την οποία οι τρίτεκνοι δεν μετατάσσονται κατά προτεραιότητα, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι:

Στο Άρθρο 91, παράγραφος 2 του Νόμου 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα».

Οποιαδήποτε παρερμηνεία της πρόθεσης της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τριτέκνων με την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες.