Αντίκτυπο και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους έχουν οι πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες έβοσκαν τα αιγοπρόβατά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, αναδασωτέες θα κηρύσσονται υποχρεωτικά οι καμένες εκτάσεις στις οποίες και θα απαγορεύεται η βόσκηση με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι κτηνοτρόφοι και από την σχετική οικονομική ενίσχυση.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Διεύθυνσης Δασών Χανίων αναφέρει:

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ενημερώνει ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, για την προστασία της καμένης δασικής έκτασης, κατ’ επιταγήν του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος αυτή κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, αποκλειομένης της διαθέσεώς της για έτερον προορισμόν.

Σε εκτέλεση της παραπάνω συνταγματικής επιταγής, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του 3208/03, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς, η καμένη δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, με συνέπεια να απαγορευτεί η βοσκή στην έκταση αυτή.

Επίσης οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες που τις συνοδεύουν, αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν θα βοσκούνται.