Ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους πέτυχε δανειολήπτης, συνταξιούχος του δημοσίου στα Χανιά ο οποίος αδυνατούσε, λόγω της δραστικής μείωσης του μισθού του να ανταποκριθεί στις οφειλές του προς τις τράπεζες.

Πρόκειται για δικαίωση ύστερα από εκδοθείσα διαταγή από το Ειρηνοδικείο Χανίων "στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων" επί του αιτήματος του δανειολήπτη, να σταματήσει το Ταχ.Ταμιευτήριο να του κρατά δόση μεγαλύτερη των 130 ευρώ/μήνα. από την σύνταξή του (όπου κατανοήθηκε η πραγματική αδυναμία του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στο δανειακό του βάρος.και ικανοποιήθηκε το αίτημα του)

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης συνταξιούχος του δημοσίου, τυγχάνει να είναι μέλο:

Πρόκειται για συνταξιούχο ηλικίας 53 ετών, έγγαμο, η σύζυγός του εργάζεται σε Ιδιωτική επιχείρηση, με ελάχιστες αποδοχές 331,23 ευρώ/μήνα, είναι πατέρας δύο ενήλικων τέκνων, το ένα άνεργο, το οποίο συγκατοικεί μαζί του βαρύνοντας τον οικονομικά με τα έξοδα διαβίωσης.

Είχε δανειακές υποχρεώσεις σε δύο Τραπεζικές Εταιρείες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικής χρέωσης 67.045 ευρώ.

Ο εν λόγω δανειολήπτης ως δημόσιος υπάλληλος το έτος 2010, λάμβανε μηνιαίο μισθό 1.900 ευρώ, προ κρίσης, και με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, όμως , εξ αιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης, της Χώρας, μείωσης του μισθού του, ο οποίος κατήλθε σταδιακά, φθάνοντας στο ποσό των 1.280 ευρώ, χωρίς την δική του υπαιτιότητα.

Περιουσιακά στοιχεία ο συνταξιούχος δανειολήπτης διαθέτει εκτός την κύρια κατοικία και έξι αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές του Νομού Χανίων επίσης έχει στην κυριότητα του, δύο Ι.Χ αυτοκίνητα χαμηλής εμπορικής αξίας και μία δίκυκλη μοτ/τα χαμηλής εμπορικής αξίας.

Στην περίπτωση αυτή ,σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο δανειολήπτης ορθά σκεπτόμενος, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει
ζήτησε παράλληλα με την ρύθμιση των χρεών του και τα:

α)Την προστασία της κυρίας κατοικίας του από την ρευστοποίηση

β)Το δικαστήριο στην κυρίως εκδίκαση της αιτήσεως του να δεχτή το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του προς στους πιστωτές του δηλ. να δίνει εκ της πενιχρής σύνταξης του συνολική μηνιαία δόση 270 Ευρώ .Ιδιαίτερα ζήτησε στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων για το Ταχ/Ταμιευτήριο να καταβάλλει το ποσό των 130 Ευρώ /μήνα και όχι του ποσού
των 263,74 ευρώ/μήνα

γ)Περίοδο χάριτος τετραετίας.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, προς ικανοποίηση του δανειολήπτη , κατ άρθρο 781 παρ.1 σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ.3 ν.3869/2010 , χορήγησε την αιτούμενη προσωρινή διαταγή (στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων) όπου απαγορεύει το Ταχ.Ταμιευτήριο, να κρατά μηνιαία δόση πέραν του ποσού των 130,00 Ευρώ μηνιαίως.τα οποία θα καταβάλλει ο δανειζόμενος μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2019.